Ukázky práce

Schoolpartner

Schoolpartner je SaaS webová aplikace určená pro administraci jazykové školy. V projektu jsem měl na starosti analýzu požadavků klienta, návrhy uživatelského rozhraní a dohled nad implementací.

 • UI Design
 • Tvorba šablon
 • Testování
 • Dokumentace
 • Brand design

Národní technická knihovna

Redesign webu NTK zahrnoval přípravu návrhů pro nový responzivní web a implementaci šablon včetně webového styleguidu. Byl kladen důraz na vizuální jednoduchost a konsitentní výstup na širokou škálu zařízení.

 • Redesign webu
 • Tvorba webového styleguidu
 • Testování pro různá zařízení

CzechInvest

Návrh řešení aplikace pro evidenci dodavatelů pro společnost CzechInvest. Součástí realizace byla interní administrace a veřejné prezentační rozhraní.

 • Návrh interní aplikace a veřejné prezentace
 • Implementace HTML prototypu

Attestica

Analýza potřeb překladatelské agentury a následný návrh uživatelského rozhraní administrační aplikace.

 • UI/UX design
 • UI Styleguide

Polarion Software

V rámci spolupráce s Polarion Software jsem pracoval na designu SaaS aplikace, určené pro podporu ALM.

 • Návrhy aplikace
 • Implementace HTML prototypů
 • Uživatelská testování
 • Webový styleguide
 • Brand design